Gmina Burzenin

Wykaz miejscowości w gminie Burzenin

– Antonin
– Będków
– Biadaczew
– Brzeźnica
– Burzenin
– Zarzecze
– Zamłynie
– Sambórz
– Grabówka
– Kolonia
– Stara Wieś
– Gronów
– Rokitowiec
– Jarocice
– Waszkowskie
– Kamilew
– Kamionka
– Podbiesiec
– Ligota
– Majaczewice
– Kołek
– Łęg
– Podwórze
– Zarośle
– Niechmirów
– Lewa Kolonia
– Łysa Góra
– Radunek
– Nieczuj
– Prażmów
– Działy
– Redzeń I
– Redzeń II
– Ręszew
– Sęk
– Strumiany
– Strzałki
– Szczawno
– Świerki
– Tyczyn
– Kresy
– Witów
– Kopanina
– Sambórz
– Wola Będkowska
– Brzezina
– Wola Szczawieńska
– Wola Grabowska
– Wola Majaczewicka
– Wolnica Niechmirowska
– Nędzarzew
– Grabowska