Wzór urzędowego formularza - skarga na czynności komornika i formularz wniosku o wszczęcie egzekucji
są zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w formacie rtf


Inne wnioski poniżej do pobrania są w formatach plików pdf i doc

Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego osoba MAŁOLETNIA(pdf)
Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego osoba MAŁOLETNIA(doc)

Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego osoba PEŁNOLETNIA(pdf)
Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego osoba PEŁNOLETNIA(doc)

Wniosek o wszczęcie egzekucji SPRAWY CYWILNE(pdf)
Wniosek o wszczęcie egzekucji SPRAWY CYWILNE(doc)

Wniosek o wykonanie ZABEZPIECZENIA(pdf)
Wniosek o wykonanie ZABEZPIECZENIA(doc)

Wniosek o egzekucję opróżnienia lokalu mieszkalnego(pdf)
Wniosek o egzekucję opróżnienia lokalu mieszkalnego(doc)

Wniosek o sporządzenie SPISU INWENTARZA(pdf)
Wniosek o sporządzenie SPISU INWENTARZA(doc)


Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz tych spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński

Komornik korzysta z systemów komunikacji elektronicznej

orzeł