WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA KANCELARII:

            - powiat sieradzki
         - miasto i gmina SIERADZ
         -gminy:
         -Błaszki
         -Brąszewice
         -Brzeźnio
         -Burzenin
         -Gruszczyce
         -Goszczanów
         -Klonowa
         -Wróblew
         -Warta
         -Ustków
         -Złoczew

Plik z wykazem miejscowości i odległości ok 2MB(pdf)

 


Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz tych spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński

Komornik korzysta z systemów komunikacji elektronicznej

orzeł