KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SIERADZU

Maciej Skowroński

adres: ul. WARCKA 3


98-200 SIERADZ

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-16:00

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach: 10:00-16:00

Dodatkowe informacje

e-mail:sieradz2@komornik.pl

telefon: 43 822 34 03

konto do wpłat: 55 10204564 0000 5902 0075 6817
(W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę akt oraz nazwę dłużnika.)

skrzynka EPUAP dla AOE: /KS_M_Skowronski/ezbiegi

Zgodnie z art. 2.1.ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, 
Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński

Komornik korzysta z systemów komunikacji elektronicznej

orzeł