Właściwość

Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania

Komornik Online

Pobierz wniosek

Komornik Sądowy Sieradz

Komornik przy sądzie Sieradz.

O nas w kilku zdaniach Parę słów o nas

Kancelaria Komornicza nr V w Sieradzu działa od 2008 roku.
Prowadzimy postępowania na rzecz egzekucji wierzycieli masowych i indywidualnych w zakresie należności.

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek: 7-15
  • wtorek: 10-16
  • środa: 7-16
  • czwartek 7-15
  • piątek 7-15

Przyjęcia interesantów przez komornika: wtorki godz. 10-14 lub w inne dni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty .

Podstawowymi formami kontaktu są:

1. poczta elektroniczna – sieradz2@komornik.pl
2. fax – 43 822 34 03,
3. kontakt telefoniczny – 43 822 34 03, 571 44 979
4. forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w korespondencji lub ogólny rachunek bankowy komornika:

55 10204564 0000 5902 0075 6817

W tytule należy wskazać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika.

W celu sprawnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego w kancelarii wykorzystywane są następujące systemy informatyczne:

EPU – system obsługujący Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Epu - Komornik Sieradz.

ZUSEKS – elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

ZUS Komornik Sieradz.

OGNIVO – zapytanie kierowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do banków w tym Banków Spółdzielczych czy dłużnik posiada rachunki bankowe – banki ogólnopolskie, banki spółdzielcze oraz SKOK-i.

Ognivo - komornik Sieradz.

EKW – zapytanie elektroniczne o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium RP.

Elektroniczne księgi wieczyste - komornik Sieradz.

ePuap – Elektroniczna Skrzynka Podawcza, umożliwiająca komunikację m.in z Urzędami Skarbowymi, KRUS itp.

ePuap - Komornik Sieradz.

CEPIK 2 – zapytania elektroniczne o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

CEIDG – Elektroniczne zapytania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ceidg - Komornik Sieradz.

Kancelaria komornicza - sprawiedliwość postępowania

Kancelaria komornicza to instytucja, która zajmuje się egzekwowaniem należności oraz prowadzeniem postępowań egzekucyjnych. Celem jej działania jest zapewnienie sprawiedliwości postępowania wobec dłużników oraz wierzycieli. Komornik sądowy, będący przedstawicielem kancelarii komorniczej, ma za zadanie przeprowadzić egzekucję z majątku dłużnika w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw obu stron. Dzięki swojej działalności kancelaria komornicza przyczynia się do utrzymania porządku prawno-finansowego w społeczeństwie oraz umożliwia wierzycielom odzyskanie swoich należności. Jednocześnie dba o to, aby postępowanie egzekucyjne przebiegało w uczciwy sposób, z poszanowaniem godności dłużników. Dzięki temu kancelaria komornicza stanowi ważne ogniwo w systemie zapewniania sprawiedliwości oraz egzekwowania prawa w polskim systemie prawno-finansowym. 

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Witamy na stronie komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Sieradzu. Nasza kancelaria komornicza, pod nadzorem komornika Macieja Skowrońskiego, posiada szeroką bazę teleadresową i prowadzi wyszukiwarkę instytucji, co umożliwia łatwe znalezienie danych kontaktowych dłużnika.

Nasi komornicy sądowi działają zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i prowadzą postępowania egzekucyjne zarówno w sprawach prawnych, jak i w sprawach świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Komornik, zgodny z prawem, wykonywać będzie czynności należące do jego wyłącznej władzy, w imieniu wierzyciela, co jest warte uwagi. Właściwości sądu apelacyjnego w Sieradzu to kolejny obszar, na którym nasza kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie.

Niebagatelne znaczenie ma również obszar kosztów oraz roszczeń, a także elektroniczny sposób sporządzania dokumentów oraz wydanie nieruchomości, który jest ściśle związany z prowadzeniem egzekucji komorniczych. Zaufaj naszej kancelarii komorniczej – jesteśmy gotowi służyć w sprawach związanych z egzekucją na terenie Sieradza i gminy sieradz.