Kancelaria czynna:

  • poniedziałek:  7-15
  • wtorek: 10-16
  • środa: 7 -16
  • czwartek 7-15
  • piątek 7-15

Przyjęcia interesantów przez komornika: wtorki godz 10-14 lub w inne dni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Podstawowymi formami kontaktu są:

1. poczta elektroniczna – sieradz2@komornik.pl
2. fax – 43 822 34 03,
3. kontakt telefoniczny – 43 822 34 03, 571 44 979
4. forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w korespondencji lub ogólny rachunek bankowy komornika:

55 10204564 0000 5902 0075 6817

W tytule należy wskazać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika.

W celu sprawnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego w kancelarii wykorzystywane są następujące systemy informatyczne:

EPU – system obsługujący Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

do strony EPU

ZUS – EKS – elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – płatne 37,79 zł

do strony zus

OGNIVO – zapytanie kierowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do banków w tym Banków Spółdzielczych czy dłużnik posiada rachunki bankowe – banki ogólnopolskie, banki spółdzielcze oraz SKOK-i.

do strony OGNIVO

EKW – zapytanie elektroniczne o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium RP – płatne 20,00 zł od każdego zapytania.

do strony EKW

ePuap– Elektroniczna Skrzynka Podawcza, umożliwiająca komunikację m.in z Urzędami Skarbowymi, KRUS itp.

do strony epuap

CEPIK 2 – zapytania elektroniczne o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów – BEZPŁATNIE.

do strony CEPIK

CEIDG – Elektroniczne zapytania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

do strony CEIDG