Wszystkie obwieszczenia o licytacjach publikuję

 w Internecie tylko i wyłącznie na:

portalu licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczej

 

Uzyskane z innych stron informacje mogą być nieprawdziwe i nie są przeze mnie autoryzowane

Adres strony internetowej licytacji https://licytacje.komornik.pl

Kliknięcie poniższego obrazka przekierowuje na w/w adres

link do strony z licytzcjami